HABITATGES

Estudi 17 desenvolupa tot tipus de projectes d’habitatges, ja sigui d’obra nova com de reforma interior.

Podem dissenyar i construir blocs d’habitatges en solars amb diferents sistemes constructius així com cases unifamiliars fetes a mida per a cada client.

De la mateixa manera reformem habitatges que són antics o els cal una redistribució interior per a les noves necessitats de la família.

Clica sobre cada imatge per tenir més informació.

 

obra nova     ref     canvi dus