canvi d’ús

TENS UN LOCAL I EL VOLS CONVERTIR EN HABITATGE?

 

1 – POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

ens pots trucar al 644 972 568, enviar-nos un correu a info@estudi17.com o omplir el formulari de contacte

VINDREM A REALITZAR LA VISITA SENSE CAP COMPROMÍS

________________________________

2 – ESTUDI PREVI

Per a realitzar un canvi d’ús de local (oficina, comercial, aparcament, magatzem) a habitatge cal fer un estudi previ per reunir tota la informació que afecta l’edifici i analitzar-lo per veure si compleix amb tots els requisits.

S’han de complir les Normes Urbanístiques del planejament municipal vigent que l’afecten per la seva ubicació i les Ordenances municipals per saber si està permès realitzar un habitatge a la zona.
D’altra banda s’ha de calcular la densitat de la finca per saber si ja està esgotada o es pot incrementar el nombre d’entitats.
Finalment caldrà estudiar l’espai i les seves característiques físiques  per saber si compleixen amb les condicions d’habitabilitat.
________________________________

3 – PROJECTE

Un cop realitzat aquest estudi per veure la viabilitat del projecte, caldrà redactar-lo.
Amb aquest projecte s’ha de demanar una llicència d’Obres Majors concedida per l’ajuntament corresponent que ha d’estar signat per un arquitecte.
Un cop obtinguda la llicència i finalitzades les obres, s’ha d’obtenir una cèdula d’habitabilitat, així com escripturar l’habitatge, inscriure’l al Registre de la Propietat i modificar-ho a Cadastre.

Si vols fer un estudi previ per un canvi d’ús, posa’t en contacte amb nosaltres.