obra nova

Un dels serveis que oferim és l’obra nova ja sigui de cases unifamiliars com de blocs d’habitatges o altres tipus d’edificis.

Respecte als habitatges unifamiliars, realitzem un estudi previ del solar per donar les primeres idees i conèixer les prioritats del client. Mitjançant les diferents reunions que es van realitzant durant el procés, s’acaba unificant totes les idees i obtenint el projecte final de la seva nova llar. A partir d’aquí cal demanar els permisos d’obres i coordinar i executar la seva construcció.

Pel que fa als blocs d’habitatges plurifamiliars ens centrem en dos apartats, un estudi de potencialitat de parcel·les i el projecte i execució de blocs d’habitatges.

ESTUDI DE POTENCIALITAT:

Estudiem cada solar de forma acurada per tal de conèixer totes les afectacions urbanístiques i normatives. A partir d’aquí es realitza un informe de potencialitat de la parcel·la per obtenir quants habitatges es podrien construir a la parcel·la i quines característiques generals podrien tenir.

DISSENY DE L’EDIFICI

Projectem cada edifici de forma diferent, ja que ens adaptem a l’entorn i característiques de cada parcel·la. Estudiar l’emplaçament de forma urbanística és tan important com conèixer l’entorn directe i del barri on es troba. A partir de tota la informació reunida es realitza el projecte d’obra nova de blocs d’habitatges aprofitant la potencialitat de la parcel·la de forma coherent amb l’espai on es troba.

terraza.jpg

*Renders realitzats per WOOW – Eugenia Margarit / Martino Cosimi